Gudstjänsten är en viktig del och församlingens puls. Kl 10.00 varje söndag firar vi gudstjänst och dit är alla välkomna! På en gudstjänst sjunger vi sånger till och om Gud, ber, läser ur Bibeln, samlar in pengar och lyssnar till predikan – allt i syfte att ära Gud. Under gudstjänsten finns det söndagsskola som kallas Kompisklubben för alla barn mellan 3-12 år, läs mer här. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkfika!

Supersöndag
En av våra gudstjänster kallar vi för supersöndag. Den har fokus att dela gemenskap, bönen, ordet och brödet. Supersöndag startar med frukost kl 08.15 sedan fortsätter vi i bön och kl 10.00 firar vi gudstjänst. Gudstjänsten är för alla åldrar och nattvard firas. Om man vill delta på frukosten anmäler man sig, du hittar anmälan i kalendern.

Tillsammansgudstjänst 
En gudstjänst tillsammans med alla generationer, pågår ca 50 minuter. Vi har tillsammansgudstjänst någon gång per termin med olika inslag av drama, lek, musik och sång. Vi önskar att alla generationer känner sig välkomna och firar gudstjänst tillsammans.