Markus Frid, Vikarierande pastor från 1 okt 2022
markus.frid@pingstkyrkantaberg.com 
072 974 82 84

Rebecka Wiberg, Pastor och föreståndare (Föräldraledig från okt 2022) rebecka.wiberg@pingstkyrkantaberg.com
076 34 019 78

Jonna Almhill,  Församlingskoordinator
jonna.almhill@pingstkyrkantaberg.com

Julia Magnusson, Ungdomsledare
julia.magnusson@pingstkyrkantaberg.com

073 333 73 69

Anna Johnsen, församlingens ordförande
info@pingstkyrkantaberg.com

Övriga kontakter:
LP-kontaken här.
Hopp För Honduras Barnhär.
RPGRiksförbundet pensionärgemenskap  här.