Vi som församling vill finnas till för varandra och ibland behöver vi omsorg i livet i form av samtal. Någon som vandrar med en bit, bär i bön, samtalar och lyssnar.

Det handlar inte om psykolog- eller kuratorssamtal, utan om själavårdande samtal som skall vara ett stöd och en hjälp för dig en bit på din livsvandring.

Vi som församling finns med i ett nätverk av själavårdare i södra vätterbyggden och ser till att du får rätt person att samtala med.

Kontakta Rebecka Wiberg, pastor och föreståndare, se uppgift i kontakt