Rebecka Wiberg, Pastor och föreståndare rebecka.wiberg@pingstkyrkantaberg.com
076 34 019 78


Jonna Almhill, 
Församlingskoordinator
jonna.almhill@pingstkyrkantaberg.com

Anna Johnsen, församlingens ordförande
info@pingstkyrkantaberg.com


Ulrika Wadskog,
Föreståndare för LP-kontakten i Jönköping
072 02 071 83

Övriga kontakter:
LP-kontaken här.
Hopp För Honduras Barnhär.
RPGRiksförbundet pensionärgemenskap  här.