När: Startar 26/8. 17.30-19.00, varannan fredag jämna veckor.
Ålder: 6-12 år
Exempel på aktiviteter: Lekar och tävlingar m.m

Vem kan motstå aktiviteter som innebandy, experiment, graffiti, tårtmästerskap, andaktt, fika mm ?!

Det vi som ledare ändå tycker är det allra viktigast vi har på typ freda så är det andakterna. Där berättar vi om vem Jesus är, vad han har gjort och kan göra. Vi vill ge alla en möjlighet till att själva kunna få en personlig relation med Honom. Vi avslutar sen alltid med fika tillsammans.

Alla barn och unga är välkomna till kyrkans verksamheter, verksamheten kostar inget.

Vid frågor kontakta ledaren Daniel Carlsson eller till kyrkan.

Vi syns på ….öh….. typ…öh….
typ freda!